Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Declarație de declinare a responsabilității

Paginile asociate prezenței noastre de pe internet au rolul de a furniza informații despre societatea noastră, despre produsele noastre și despre alte servicii. Acestea au fost cercetate și reunite cu mare atenție și sunt actualizate în mod constant. Indiferent de interesele noastre privind exactitatea, caracterul complet și caracterul imediat al conținutului, din păcate nu ne putem asuma nicio răspundere pentru acesta, în mod explicit sau implicit. Aceste pagini oferă doar informații generale și nu înlocuiesc în niciun mod recomandările medicale, comerciale sau de altă natură. Din acest motiv, solicitarea sau compensarea daunelor rezultate direct sau indirect din utilizarea paginilor de internet și a informațiilor cuprinse în acestea este exclusă.

În cazul în care paginile noastre de internet conțin sau se referă la informațiile obținute de la terțe părți, aceste informații nu trebuie să fie percepute ca reprezentând recomandări din partea noastră. Întrucât nu verificăm aceste informații în ceea ce privește valabilitatea sau legalitatea lor de altă natură, din motive evidente, nu ne putem asuma responsabilitatea pentru ele.

Programul, conținutul său, datele, imaginile etc, sunt protejate de drepturi de autor sau protejate prin alte legi de proprietate industrială. Informăm, de asemenea, că toate numele de produse și celelalte nume marcate în mod corespunzător se află sub protecție juridică de marcă înregistrată. Orice utilizare a acestora, inclusiv copierea, distribuirea și prelucrarea, este permisă numai în măsura conformității cu reglementările legale și numai după obținerea aprobării din partea persoanei autorizate.

Ne rezervăm dreptul explicit de a modifica, în orice moment, conținutul paginilor noastre de internet.

© 2024 BERLIN-CHEMIE A.MENARINI SRL